Usluge

Home/Usluge
Usluge 2017-09-18T14:25:05+00:00

Informacione tehnologije u elektroprivredi

Stručnjaci kompanije Servisinženjering d.o.o su uključeni u razvoju DMS i EMS upravljačkih sistema u elektroprivredi poslednjih deset godina. Kao posledica toga nude se gotova sistemska rešenja:

U okviru realizacije nadzorno-upravljačkog sistema H.E. Višegrad (Republika Srpska hidro-elektrana 315MW instalisane snage) korišćen je programski paket Control Widget na IBM-PC opremi i Open Controler Allen Bradley.

Data Logger OC sistem obezbeđuje hronološku registraciju događaja u realnom vremenu. Sistem registruje događaje u milisekundnoj rezoluciji, vrši lokalni pregled i daljinski monitoring sa arhiviranjem.

OC – Open Controler “ALLEN BRADLEY” predstavlja savremeni industrijski mikroračunarski uređaj opšte namene, korporacije “Rockwell”.

Pružamo usluge konsaltinga, projektovanja, inženjeringa i realizacije po sistemu “ključ u ruke”…

Informacione tehnologije u medicini

Astreos PACS serverski sistem predstavlja savremeno klaster hardversko i softversko rešenje bazirano na Linux-u…

CLOUD centar predstavlja Online PACS rešenje (ASTREOS TelePACS) za arhiviranje medicinskih slika..

Specijalizovani softveri za pregled i manipulaciju medicinskih slika u 2D/3D/4D.

Jedinstveni sertifikovani DICOM tablet namenjen za medicinu

Više informacija na strani Proizvodi.