DICOM Viewer

Home/Proizvodi/DICOM Viewer
DICOM Viewer 2017-10-12T14:07:41+00:00

iQ VIEW Basic i iQView PRO

Specijalizovan DICOM Viewer za pregled svih tipova medicinskih slika.
Otvara slike sa svih dijagnostičkih uređaja – CT, MR, rendgen, ultrazvuk, mamografa..

Poseduje alate za kontrast, osvetljenje, merenje, uglomer, narezivajne slika na CD/DVD i još mnoge druge opcije.

Postoji u dve varijante: Basic i PRO.
Basic verzija podržave sve tipove i manipulaciju DICOM slika, dok PRO verzija omogućava i Hanging Protocol.

iQ  PRO MAMMO

Specijalizovan softver za rad i obradu mamografskih slika.
Uključuje opcije za: automatsko poravnanje dojke, mamografski Hanging protocol, podršku za više monitora i drugo

iQ RIS – Radiološki informacioni sistem

iQ RIS predstavlja savrememi radiološki informacioni sistem koji se može integrisati u bilo koju zdravstvenu instituciju.

Sastoji se od nekoliko modula:

– kalendar – grafički modul za zakazivanje pacijenata

– EMR – elektronski medicinski karton – baza podataka pacijenata

– DICOM Modality Worklist – worklista namenja za dijagnostičke uređaje.
Nije potrebno da operator unosi podatke o pacijentu na dijagnostičkom uređaju.

– Integrisan Workflow modul – praćenje toka pacijenata