ASTREOS Gateway/Ruter

Home/Proizvodi/ASTREOS Gateway/Ruter
ASTREOS Gateway/Ruter 2017-10-12T14:08:46+00:00

ASTREOS DICOM VPN Gateway/Ruter predstavlja specijalizovan uređaj koji omogućava bezbedne telemedicinske konsultacije.
Koristi se za rutiranje DICOM medicinskih slika na predefinisanu lokaciju i za obezbeđivanje sigurnosne veze prilikom telemedicinskih konsultacija.

  • Sa hardverske strane poseduje 3x1Gbit mrežna porta, dual cpu procesor, 2 GB memorije.

  • Sa softverske strane poseduje softver za rutiranje medicinskih slika i podešavanja kompletnog uređaja

Za koga je namenjen ASTREOS DICOM VPN Gateway/Ruter?

  • Ukoliko postoji potreba da se medicinske slike šalju sa jedne lokacije na drugu (bilo koja fizička lokacija u zemlji ili inostranstvu).

  • Ukoliko postoji potreba da se pristupa bilo kom medicinskom uređaju u bolnici

  • Može da se poveže na postojeće medicinske sisteme i da omogući podršku za telemedicinske konsultacije

  • Može da se poveže na bilo koji PACS sistem i da omogući pristup tom PACS sistemu sa bilo koje fizički udaljene lokacije.